Hiển thị 1–12 trong 21 kết quả

Được sử dụng

Đóng gói các mặt hàng hóa tạo sự vững chắc cho sản phẩm;

– Buộc hàng hóa, bao tải, thùng hàng;

– Dùng để khâu miệng bao tải mà không cần sử dụng tới các loại kim khâu;

DÂY NILON CUỘN MÀU

Dây buộc máy

94,000

Dây Đài Loan

Dây Đài Loan

55,000

Dây Nem

Dây nem

28,000

Dây Nem

Dây nem

25,000

Dây nilon buộc hàng

DÂY NILON

21,000

Dây nilon ống

Dây Nilon

22,500

Dây nilon cuộn màu

Dây Nilon

26,000

Dây nilon cuộn màu

Dây Nilon

22,500

Dây nilon ống

DÂY NILON 800gr

24,500

Dây Nem

Dây nilon nem

23,000

Dây nilon buộc hàng

Dây Nilon ống 650GAM

22,800

Dây nilon ống

Dây Nilon ống 800GAM

26,500