Dây Nilon Nón 1

2,600

dây cột Nem hay còn gọi là Dây Nem
Đặc điểm : Dây xốp, mềm, mỏng.
Công dụng: cột các sản phẩm nhẹ nhưng có giá trị cao như: Quần áo, Nem chả, . . .
Màu sắc: có các màu Đỏ, Vàng, Lá, Dương, Trắng, Cam, Hồng, Tím…

 

Danh mục: Từ khóa: